ukash |

Iskolafelújítás

Vásárosdombó önkormányzata "Óvoda- és iskolafejlesztés az esélyegyenlőség biztosításáért Vásárosdombón" címmel pályázatot adott be az óvoda és iskola épületének felújítására és hozzáépítésre 2004-ben. A pályázatot a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal írta ki, a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében. A célok megvalósítására közel 204 millió forintot (203.999.842 forintot) nyert az önkormányzat. A saját erő 10.737.000 forint volt. Az összeg egynegyedét az óvodára, háromnegyed részét az iskolára fordította az önkormányzat. Az általános iskolában szükség volt az épület teljes körű akadálymentesítésére, az átrium befedésére, aula kialakítására. Fontos volt a számítástechnika terem bővítése, új számítógépek, kiegészítők vásárlása, valamint fejlesztő szoba (logopédiai foglalkoztató) építése és berendezése, szaktantermek építése, felszerelése, két hangszeres gyakorló terem és egy szolfézs terem építése, orvosi szoba építése, felszerelése. Segített az energia-megtakarításban a nyílászárók cseréje és a világítás-korszerűsítés. Az iskola udvarának térkővel burkolása a szép látványon túl hasznosnak is bizonyult.

Képekben:

Módosítás: (2009. november 23. hétfő, 22:04)